HVAD ER TAROTKORT?Tarot er et åndeligt kortsæt, som i billeder viser de temaer og livssituationer, som vi mennesker har valgt at beskæftige os med i vores liv. HVAD KAN MAN BRUGE EN TAROTTYDNING TIL?Det, der betyder noget for os, og som vi ofte har problemer med, er at skabe et stabilt/materialistisk og kærligt ståsted m.h.t. uddannelse/job – partner – børn – forældre – familie – venner osv. En tarottydning vil altid vise, hvordan personens situation ser ud lige nu, og den vil også vise, hvad årsagen er til, at man befinder sig i den situation, som man gør lige nu, ligesom den vil vise den kommende fremtid. Hvis personen ikke er tilfreds med det, der ifølge kortene vil ske i den kommende tid, så kan vi altid få et godt råd om, hvad der skal til for at ændre situationen i positiv retning. Derfor vil en tarottydning altid være en positiv oplevelse.